Carpal Tünel Sendromu

Carpal Tünel Sendromu

Bilek kanalında elin orta sinirinin sıkışmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Sinir bir travma nedeniyle veya günlük ve ofis kullanımları sırasında, bazı dahili hastalıkların ödem etkisi nedeniyle oluşabilir. Elde uyuşma karıncalanma uyuşma ve ağrılar oluşur. Sabaha karşı ağrı ve batmalar nedeniyle hastanın uyanması ve elerini sallayarak rahatlatmaya çalışması sık görülen bir tesbittir. EMG ile tanılanan bu durumda, fizik tedavi ile bölgesel ödem azaltılıp sinir iletilerinde normalleşme sağlanırken atel kullanımı ile kanal içi basınç azaltılaır ve hastanın uygun egzersizler ile el kaslarının güçlendirilmesi saplanır. Sonrasında hastalara günlük yaşam hareketleri ve ofis çalışmaları sırasında siniri zedelemeden hareket etmeyi öğreten bir eğitim ve ergonomi bilgilendirmesi yapılır. Bazı hastalarda lokal enjeksiyon yapılabilir. Sinirde şiddetli bası oluşan bazı hastalarda konservatif tedaviler fayda etmeyebilir ve tüm konservatif tedaviler denendikten sonra kanalı rahatlatıcı cerrahi tedaviler vardır.