El Rehabilitasyon

El Rehabilitasyon

Ağrılı ve hareketin kaybedildiği el sorunlarında ve el cerrahilerinden sonra elin ve omuzun dahil tüm kolun fonksiyonlarını yeniden kazandırmaya yönelik olarak çizilen rehabilitasyon programıdır.
Fizik tedavi, atelleme ve egzersizler ve hasta eğitimi ile seyreden bir programdır.
Fizik tedavi ağrı ve enflamasyonun giderilmesi, doku iyileşmesinin hızlanması, dokuların esneklik kazanması amacına hizmet eder. Atelleme ile elin fonksiyonel durumda korunması ve kullanımı, sertliklerin eklem gerilmelerinin oluşmasını engelleme amacını taşır.

El rehabilitasyonu ,
- Kırıklardan sonra oluşan eklem donmalarına karşı,
- Tendon sinir damar kesilerinden sonra *periferik sinir yaralanmalarının tamirinden sonra
- Doğumsal anomalilerin cerrahi tedavisinden sonra
- RSI ( tekrarlayıcı küçük travmalar)a bağlı eklem hareket kısıtlılıkları, ödem, ağrı, adele gücünün azalmasından kaynaklanan fonksiyon kayıplarına karşı uygulanan egzersiz, tedavi ve önlem grubudur.

El çok karmaşık fonksiyonları olan bir organdır.
El rehabilitasyonunun amacı, eklem hareket açıklıklarının tam, kasların doğru çalışır hale gelmesidir. Bu amaçla kliniğimizde eklemlere hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri eklem mobilizasyonları, koordinasyon egzersizleri ve duyuyu arttırıcı egzersizler gerekiyorsa ateller ve ortezler içeren bir tedavi programı çizilmektedir.
Böylece hastaların ellerini hasarlanmadan önceki gibi kulanabilmeleri veya re-edüke edilmeleri amaçlanmaktadır.