Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon

Engelli çocuklarda birçok sorun bir araya gelerek, aile ve çocuk için yaşamı güçleştirir. Bilimsel ve bilinçli yaklaşımla yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile engelli çocuğun daha bağımsız bir yaşama kavuşması sağlanabilir. Pediatrik rehabilitasyon, çocuklarda görülen, doğuştan ve sonradan ortaya çıkan kas iskelet sistemi ile nörolojik hastalıkların tedavilerinin planlanması ve uygulanması konularında hizmet verir.
Yapılan tedavide, çocuğun mevcut kapasitesinin korunması ve potansiyeli dahilinde günlük yaşama katkıda bulunacak fonksiyonları doğru hareket paternleri ile kazandırılması hedeflenir.

Serebral Palsi CP

Çocuğun gelişim ve bedensel işlevlerinin bozulmasına yol açan en sık görülen hastalıklardan biridir. Hastanın ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, rehabilitasyon programları ile çocuğun bedebsel kapasitesinin arttırılmasına yönelik efizyoterapi ve hidroterapi programlamaları, spastisiteye bağlı eklem deformitelerinin gelişmesini engellemek için atelleme, geçirilmiş tenoplasti cerrahilerinden sonra rehabilitasyon gibi yaygın bir yelpaze içinde ve çocuğun durumu geliştikçe sürdürülmesi gereken genel bir programdır.
Aile çocuk ve fizyoterapist işbirliği ile yapılmasında çocuk açısından egzersizlerle kazanılan becerilerin gün içinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Spina Bifida

Doğumsal omurilik yapısal bozukluklarından olup yürüme güçlüklerine yol açabilir. Beraberinde tethered cord denilen durum da bulunabilir bu hastalarda omurilik yaralanmalarında olduğu gibi kası güçlendiröme, eklem hareket açıklığını arttırma ve koruma, doğru pozisyonlanma ve spastisite kontrolü amaçlı bir rehabilitasyon programıi, fizyoterapistle birlikte yapılan kuru zeminde ve / veya havuz içersinde uygulanan egzersizler yapılarak uygulanır.

Pleksus Yaralanmaları (Erb Duchenne vb)

Doğum sırasında kolun gerilmesi sonucunda ele kadar giden sinirlerin hasarlanması sonucunda kolda hareket etmeme halidir.
Pasif egzersizler doğru pozisyonlama ile eklem hareket açıklığının korunması ve hareketin ortaya çıkması için bazı refleksler kullanılarak yapılan egzersiz programlarıdır.

Postür Bozuklukları

Skolyoz, kifoz, kifoskolyoz gibi büyüme çağı hastalıklarındandır. İlerleme derecesi önemlidir. Hastalar tesbit edildikten sonra, egzersiz programları ile fizyoterapist eşliğinde eğitim aldıktan sonra ev programları ile takip edilmelidir. Hastalara günlük yaşam biçimleri konusunda da eğitimler verilir. Seçecekleri sportif faaliyetler konusunda bilgilendirilirler. Yıllık kontrollerle açı değerlendirmeleri yapılır ve duruma göre korseleme, egzersiz programları ile bazen de cerrahi tedavi ile tedavi edilirler.