Torasik Outlet Sendromu

Torasik Outlet Sendromu

Göğüs kafesinin çıkış alanı denilen ve köprücük kemiği ile birinci kaburga skalen kas ve omuz kavşağı arasında kalan açıklıktır. İçinden önemli damar ve sinir paketi geçerek kola doğru ilerler. Bu alanda bazı duruş bozukluklarında veya bazı yapısal bozukluklar sonucunda, kollar yukarda olarak uzun süre çalışma gerektiren iş veya sporlarda ve bazen de travmalar sonucunda sinir ve damar paketi sıkışarak ağrılara yol açabilir. Kolda ağrı duyu bozuklukları ve hatta işlevsel bozukluklara yol açabilir. Bu hastalarda cerrahi olarak yapısal bozukluklara müdahele edilmesi gerekebilir. Diğer hastalarda ise, fizik tedavi ve göğüs açıklığını genişliğini korumaya yönelik egzersiz programları, çevre kasların germe ile gevşetilmesi, mobilizasyon, masaj, nöral gliding gibi tedavi protokolleri uygulamak gerekli ve yararlıdır. Semptomların tekrarlamasını önlemek için hastaların kaçınması gereken hareketler öğretilmelidir.